Browsing: ראש השנה

"תגיד סליחה"

כל הורה מכיר את התסריט הקבוע: הוא מגלה שני ילדים מתקוטטים ביניהם, הוא כופה עליהם את עצירת הקטטה ואז דורש משני הצדדים: "תגידו סליחה". איך להפוך את הסליחה הזו לבעלת משמעות? והאם נכון שהורה יבקש סליחה מילדו?

קרא עוד